KVKK Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,

 

Kurumumuz ile paylaşmış olduğunuz Ad,Soyad ve Organizasyonlarda, Eğitimlerde vs gibi süreçlerde çekilmiş olan resimleriniz; alenileştirme iradeniz doğrultusunda ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurumumuzun meşru menfaatleri için işlenmektedir.

 

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak

 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz,

 

 

 

 

ÖZEL MAVİ UMUT EĞİTİM KURUMLARI

 

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Kurumumuzca reklam faaliyetlerinde kullanıldığı için bizimle ilişiğiniz kesilmesinden itibaren x yıl daha muhafaza edilecektir.

 

Tarafınızla paylaşmış olduğum kişisel verilerimin sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşılmasını onayladığımı;

 

İmza (Onay)

 

Tarafınızla paylaşmış olduğum kişisel verilerimin  reklam içerikli platformlarda kullanılmasını onayladığımı;

 

İmza (Onay)

 

Aşağıdaki bölümü onaylayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim

 

İmza (Onay)

 

 

 

 

 

 

 

 

KVKK Açık Rıza Formu

 

Sayın İlgili,

 

Doldurmuş olduğunuz işbu form ile kurumumuzla paylaşmış olduğunuz Özel nitelikli ve Genel Nitelikli Kişisel verileriniz; alenileştirme iradeniz doğrultusunda ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işlenmektedir.

 

İşbu form üzerinde yer alan Özel ve Genel Nitelikli kişisel verileriniz;

(1)Acil bir sağlık probleminizde doğru bir şekilde ilk yardım müdahalesinden bulunmak,

.

.

.

.

 

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak

 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz,

 

ÖZEL MAVİ UMUT EĞİTİM KURUMLARI

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biride; “Acil bir sağlık probleminizde doğru bir şekilde ilk yardım müdahalesinden bulunmak” olduğu için kişisel verileriniz Tarafımızla ilişiğiniz kesilinceye kadar muhafaza edilmeye devam edecektir.

 

Aşağıdaki bölümü onaylayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim

 

İmza :